bakgrund
bakgrund logotype bakgrund
bakgrund topright1
bakgrund
bakgrund
bakgrund
cleftside1 bakgrund
bakgrund cydownright1
bakgrund magdownright1
getadobeflashplayer cleftside1
bakgrund cydownright1

Corporate Storytelling

Vad är Corporate Storytelling?

En relativt ny marknadsföringsmetod som introducerades i Sverige i början av årskiftet. Storytelling kan användas i broschyrmaterial, hemsidor och i muntliga presentationer.

Till skillnad från slogans och påhittade budskap är Storytelling verkliga händelser som format organisationen. Fördelen med Storytelling är att en bra historia lever vidare och återberättas av andra. Detta bidrar till att sprida kunskap om verksamheten.

En berättelse kan överföra ett budskap och en identitet. Denna skapar en bild av företagets vision och tillför en känsloaspekt. Användningsområdena är flera: Stärka organisationens ”vi känsla”; förmedla företagskulturen till nyanställda och addera värden till organisationens varor och tjänster.

Vad som skiljer Noscos produktion från befintliga är hur budskapet presenteras.  Konceptet är annorlunda, levande och möter åhörarna på ett nära och personligt sätt - ett mellanting mellan radio, teater och föredrag - känslomässigt berörande, pedagogiska, tilltalande, stimulerande och lättillgängliga.

Allmänbildande – underhållande – aktualiteter – känslomässigt berörande

© Nosco AB 2011

validcssblue1
validxhtml10blue
logotype logotype